Lærlingeindberetning

Landsbyggefondens lærlingeindberetning

Læringeindberetning.lbf.dk er indberetningsselvbetjening, hvor boligorganisationer årligt skal indberette antallet af årsværk for lærlinge og personer under anden oplæring på renoveringssager og nybyggerisager støttet af Landsbyggefonden. 

Alle nybyggerisager og renoveringsstøttesager vedr. tilsagnsrammen 2020-26 skal løbende registrere antallet af personer under oplæring i årsværk under hele renoveringen og opførslen af alment nybyggeri. Den løbende registrering skal indberettes årligt til Landsbyggefonden i den kommende Lærlingeindberetning-selvbetjeningsløsning.

Hvem kan benytte portalen?

Almene boligorganisationer, administrationsorganisationer og kommuner har/kan få adgang til selvbetjeningsløsningen. 

For at benytte selvbetjeningen skal du:

1

Log på med MitID Erhverv

2

Være tildelt en rolle af din organisation

4

Find login vejledning og datavejledning nedenfor